B
linc in het kort


BLINC is een softwarehouse dat in 1987 is opgericht. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van vervolmaking van het bedrijf, waarbij continuÔteit nog steeds het belangrijkste uitgangspunt is. Vooral de verhoging van de kwaliteit is hierbij een belangrijke drijfveer geweest. Door de personeelsuitbreidingen hebben we tevens aan kwantiteit gewonnen.

BLINC is een bedrijf met op dit moment 6 personeelsleden (waarvan 1 administratief), die allen een brede taakopvatting hebben, het uitwisselen en overdragen van kennis is voor ons belangrijk. Tevens worden er regelmatig cursussen gevolgd om deze kennis te vergroten, zowel diversiteit en specialisatie komen hierbij aan de orde. Nieuwe innovatieve kennis zoals HTML/JAVA wordt door ons snel opgepakt (Bij 1 klant wordt op het moment zelfs gebruik gemaakt van een UNIX box op een IBM mainframe zodat de DB2 database direkt benaderbaar wordt). Collegialiteit is een eigenschap die bij elke BLINCER te vinden is, evenals een groot inlevingsvermogen.

De door ons te leveren expertise ligt voornamelijk op het systeemontwikkelingsvlak. Met name de volgende taakgebieden vallen binnen ons veranderingsgebied Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp, Bouw, Testen, maar ook is er expertise aanwezig op de gebieden Database Administration, Projectleiding en Informatie Analyse. Door onze achtergrond kunnen we totaalprojecten oppakken en begeleiden, desgewenst tegen een Fixed Price. Tevens kunnen we bedrijven bijstaan met bijvoorbeeld hun computerkeuze en de keuze van hun Software. We zijn bereid om nieuwe uitdagingen op te pakken en met enthousiasme uit te voeren.

In de PC sfeer zijn door ons kleinschalige projekten gerealiseerd. Wij traden hierbij op als totaal-leverancier, zodat het gehele traject in ťťn hand kon blijven. Onze cliŽnten vonden dit een niet te verwaarlozen voordeel. Wij richten ons steeds meer op het ontwikkelen van systemen op de PC, echter alleen bij grote bedrijven.

Ons specialisme ligt echter in de mainframe (IBM/Tandem) omgeving. De database's die gebruikt worden zijn in volgorde van belang: DB2, IMS, DATACOM/DB. Voor bedrijven met deze DBMS'en worden diverse taken op het gebied van Database Administration uitgevoerd. Met name datamodeling, implementatie van het datamodel, performance tuning, maintenace zijn de door ons onderscheiden hoofdtaken. Voorts maken wij ons sterk voor een procedurele aanpak van werkzaamheden en het opzetten van standaards.

Vanzelfsprekend vindt bij ons de systeemontwikkeling plaats op basis van in de praktijk geteste en vervolmaakte technieken en methodieken. De basis ligt bij de Fullproof methode van Volmac en de SDM fasering. Inspringen op reeds lopende projecten is voor ons bedrijf veelal geen probleem. Wij hebben onze sporen reeds verdiend op diverse kleine en grote projecten, waarbij met succes werd samengewerkt met collega softwarehouse's. Projecten zijn door ons bedrijf uitgevoerd bij grote industriŽle bedrijven zoals Fokker en Hoogovens, bij banken en verzekeringwezen zoals ABN-AMRO, RABOBANK en de Zwolsche Algemeene, en bij de overheid zoals Gemeente Den Haag en de Belastingdienst (BAK).Met deze korte schets van ons bedrijf hopen wij u van dienst te zijn geweest. Natuurlijk beseffen wij dat dit geen volledig beeld schetst. Indien u eens met ons van gedachten wilt wisselen over ons bedrijf, en de mogelijkheden van detachering van onze medewerkers of het aannemen van projecten wilt bespreken, kunt u altijd contact met ons opnemen,
Web Author: starre@blinc.nl
Copyright ©1998 by BLINC BV - ALL RIGHTS RESERVED